לשאלות ופרטים נוספים
פרוייקט השו

פרוייקט השו"ת שדרוג מגירסה 26 רגיל ל27 פלוס - 549 ש"ח

פרוייקט השו"ת בר אילן וטל מערכות שמחים להודיע

חדש  - יצאה לאור גירסה חדשה של פרוייקט גירסה מס' 27 

במאגר :
570 מיליון מילים  
600,000  קישורים

20,000 מאמרים סרוקים מכתבי עת תורניים


הגדלנו את המאגר התורני, האדרנו את התוכנה

בוא להגדיל איתנו את תורתך ולהאדירה


חדש חדש חדש

לנוחיות רבים שביקשו זאת, הוספנו אפשרות להתקנה פנימית לתוך המחשב ללא צורך בשימוש קבוע בדיסק און קי. בעת הרכישה קיימת אפשרות לבחור את גרסת התכנה של פרויקט השו"ת: דיסק און קי (כפי שהיה בעבר), או התקנה נטולת דיסק.

במקרה של התקנה נטולת דיסק און קי - ההתקנה מאפשרת עבודה במחשב אחד בלבד אשר בתוכו מותקנת התוכנה (אי אפשר להעביר ממחשב למחשב באופן שוטף, למעט מקרים של החלפת מחשב קבוע וכד').

בשעת השימוש השוטף בתוכנה אין צורך כלל בחיבוריות לאינטרנט.

אולם, ההתקנה מתבצעת באמצעות הורדת קובץ גדול ( כ11 GB ) מהאינטרנט ועשויה להמשך  כמה שעות.

ייתכן שיהיו מקומות בהם, בתיאום,  ניתן יהיה להכניס את קובץ ההתקנה למחשב מתוך דיסק און קי (מדובר רק על קובץ ההתקנה. בסיום ההתקנה התוכנה תהיה מותקנת בתוך המחשב ותעבוד ללא הדיסק).

בנוסף, בסיום ההתקנה / בהפעלה ראשונית, יש צורך להכניס סיסמא להפעלת הרשיון. בעת הכנסת הסיסמה חייבים להיות מחוברים לדקה או שתיים לאינטרנט לשם אישרור הסיסמה.מגירסה 26 רגילה לגירסה 27 פלוס - 549 ש"ח

השידרוג מותנה בהחזרת הדיסק הישן 

אספקה תוך 30 יום


רשימת הספרים שהתחדשו בגירסה 27


מפרשי המשנה
● רב האי גאון ● משנה ראשונה ● משנה אחרונה ● אליהו רבא ● שושנים לדוד ● יש סדר למשנה ● תוספות אנשי שם ● תוספות ראשון לציון ● חידושי מהרי"ח ● רז"ה (קינים) ● ראב"ד (עדיות, קינים)


מפרשי התלמוד
● פסקי תוספות ● ראב"ד (תמיד) ● חידושי הר"ן (עירובין) ● שער יוסף (לחיד"א) ● חשק שלמה 

● גליון הש"ס ● גליון מהרש"א ● מראה כהן ● מצפה איתן ● לבוש מרדכי (שבת) ● חידושי ושיעורי ר' ברוך בער ● חשוקי חמד (זבחים, מנחות)

מפרשי השולחן ערוך
● באר היטב ● דרכי תשובה ● ערך לחם (או"ח) ● ערוך השולחן (שבועות, נדרים) ● ביכורי יעקב ● מאמר מרדכי

הלכה ומנהג
● תמים דעים ● המספיק לעובדי השם ● דרשה לפסח לרוקח ● יוסף אומץ ● ערוך השולחן העתיד (זרעים, קדשים, טהרות, הלכות שונות)

ספרי מוסר ומחשבה
● יסוד התשובה (לרבינו יונה) ● תומר דבורה ● שבט מוסר ● נטריקן (לפרי מגדים) ● מעלות התורה ● פלא יועץ 

● אור ישראל ● דברי אמת ● חכמה ומוסר ● דעת חכמה ומוסר ● כוכבי אור ● שיעורי דעת ● אגרת הרמב"ן 

● אגרת הגר"א ● אורות התשובה ● מתן תורה ● ברכת שלום - שמעתי

זוהר וביאורים
● זוהר (מנוקד - מהדורת הסולם) ● פירוש הסולם לזוהר

דרשות
● יערות דבש ● הקשורים ליעקב (ליעב"ץ) ● דרושי הצל"ח ● אהבת ציון (לצל"ח) 

● חיד"א: כסא דוד, ראש דוד, חדרי בטן, אהבת דוד, רוח חיים, עט רצון, דברים אחדים 

● בית ישראל (לר"י בנבנישתי) ● מלכי יהודה (לר"י ביגה) ● מהר"ם בנעט ● איתן האזרחי

ספרי שו"ת
●לחם רב (ל"לחם משנה") ● אמרי יושר (לר"מ אריק) ● באר משה (לר"מ שטרן - חלקים א-ח) ● לבוש מרדכי 

● מהר"ש לבית לוי ● בית שלמה (יו"ד- חלקים א-ד) ● משה ידבר ● רבינו חיים כהן (רפפורט) 

● ר' ראובן רפפורט ● שער יוסף (לחיד"א) ● גור אריה יהודא ● דברי שלום (אה"ע חלק ג)

אנציקלופדיה תלמודית:
● כרך לט ● כרך מ 
 
1500 מאמרים נבחרים מתוך כתבי עת וקבצים תורניים:
● שערי צדק ● עז ואורה ● הישר והטוב ● זכרון למשה (שובקס) ● זרע ברך  

שיפורי מערכת בגירסה 27
● שולחנות עבודה מרובים
● בחירת כל הפרשנים וכדו' ממסך 'כתיבת מקורות' בעיון
● גיבוי יומי
● אפשרויות שונות לבחירת ציוני פרשני שו"ע להצגה, ספציפי למסך
●  הדגשת ציון פרשן בשו"ע (ללא הצגת הפרשן)
●  קפיצה מכותרת עמוד בש"ס במצב פרק, לאותו עמוד ולמפרשיו. וכן בירושלמי וברי"ף
● ניתן לקבל קבוצות ספרים / סימנים במסך 'כתיבת מקורות' בבחירת הספרים לחיפוש (לדוגמא: זרעים, הלכות ציצית)
● טבלאות שיעורי מידות ומשקלות
● הצגת תוצאות 'איתור מתקדם' גם כחלון תוצאות חיפוש

מחיר מחירון: 549.00 ₪
מחיר באתר: 549.00
Powered by Artvision | Truppo Websites