לשאלות ופרטים נוספים
פרוייקט השו

פרוייקט השו"ת שדרוג מגירסה 24 רגילה ומטה ל26 פלוס

פרוייקט השו"ת שדרוג מגירסה 24 רגיל ומטה ל26 פלוס

מחיר מחירון: 669 ₪

עד 5 תשלומים ללא ריבית בכרטיס אשראי

 

מתנה לכל משדרג - שובר בשווי 300 ש"ח המקנה הנחה של עד 25% בעת רכישת מוצרי דיו מתכלים תואמים ( ראשי דיו וטונרים ) מחברת דוקטור טונר . ברכישת מדפסות ומתכלים מקוריים ההנחה היא של 5%.  


אספקה 

ניתן לקבל את ההזמנה:
 
- בדואר רשום ללא תוספת תשלום תוך 30 יום מההזמנה.
  
- במספר אזורים ניתן לקבל במסירה אישית בנקודת מסירה בתיאום.
 

נקודות מסירה:  אספקה תוך 3 ימים

א.בני ברק–גל פז- החנות בר' עקיבא 88, שעות פתיחה בין 10:00-20:00 יום ג' עד 17:00 יום ו' 10:00-13:00, 03-6165437

ב.מודיעין עילית- רחוב מרומי שדה 1 רבקה הלפר בתיאום מראש לאחר ביצוע ההזמנה:052-7628198

ג. צפון ירושלים: בר אילן, רמות, רמת שלמה וברובע היהודי –הלפר רבקה בתיאום מראש לאחר ביצוע ההזמנה: :052-7628198

ד.ירושלים - גבעת שאול - משפ' ביתן, רח' נג'ארה 2 - בתיאום מראש לאחר ביצוע ההזמנה: 052-7123470 

ה. ביתר עילית - מנדי, רח' ישמח ישראל 17- בתיאום מראש לאחר ביצוע ההזמנה: : 052-7186190

ו. בית שמש - רפופורט, נחל רפאים 40א , - בתיאום מראש לאחר ביצוע ההזמנה: : 058-3234334 

 יש לציין בעת ההזמנה בסל הקניות את סוג המשלוח הרצוי

 האספקה בישראל בלבד.

לאספקה בארה"ב , קנדה וצרפת יש לפנות לנציג המקומי. לשאר ארצות - שלחו הודעה ונחזור אליכם.

השדרוג מותנה בהחזרת הדיסק הישן תוך 15 יום מקבלת החדש או בהצהרה חתומה על אובדן והתחייבות להחזירו אם ימצא

 התוספות שנוספו בגירסה 26 

ספרי החיד"א

פירושים על התנ"ך: ● צוארי שלל     ● נחל אשכול   ● נחל שורק     ● יוסף תהלות    ● נחל קדומים        

פירושים על שו"ע:  ● מחזיק ברכה   פירושים על הגמרא: ● פתח עינים   ● מראית העין   מוסר: ● לב דוד              

ספרי הלכה ומנהג:   ● מורה באצבע      ● צפורן שמיר    ● קשר גודל     ● כף אחת     ● יוסף בסדר     

● סנסן ליאיר  ●שומר ישראל     ● לדוד אמת    ספרי כללים: ● עין זוכר  ●מדבר קדמות  ● דבש לפי   

 

מפרשי תנ"ך

● רד"צ הופמן      ●שפתי כהן (רבי מרדכי הכהן מצפת)     ●אדרת אליהו      ●רבינו יונה (משלי)

● עקידת יצחק (מגילות)   ● תורת משה (לבעל החת"ס)     ●שיר מעון (לבעל התעוררות תשובה)     

● אמת ליעקב (קמינצקי)    ● בית יוסף להבה (דוכס)

 

מפרשי המשנה

● תוספות רע"א    ● תפארת ירושלים   ● רא"ש טהרות     ● שנות אליהו     ● תוספות חדשים

● מלאכת שלמה   ●מהר"ם שיק

 

מפרשי התלמוד

● ריטב"א (מיוחס לו) לבבא מציעא    ● תלמיד הרשב"א (קידושין)     ● מהר"י בי רב (קידושין)    

● מהר"ץ חיות     ● בית מאיר (פוזנר)      ● הערות הגרי"ש אלישיב (14 כרכים)    ●  מהר"ם שי"ק  (11 כרכים)    

● דברי מלכיאל   ●  רשימות שיעורים (סולובייצ'יק - בבא מציעא)     ●  שיעורי הרב (סולוביצ'יק - גיטין, סנהדרין)   

●  עלי תמר לירושלמי (נזיקין ונדה)

 

מערכות

● אגלי טל     ●מרחשת     ● דברי יחזקאל     ●תורת הארץ (ב)     ●  אמרי משה     ● עמוד הימיני 

 

 

מפרשי השולחן ערוך

● נקודות הכסף        ● עקרי הד"ט      ●יד אפרים (יו"ד)      ● גליון מהרש"א (יו"ד)      ● בית הלל (יו"ד)

● ערך לחם (יו"ד)     ● בית מאיר (אה"ע)

   

 

פסקי דין  (למעלה מ-1,200 פסקי דין)

● פסקי דין רבניים (טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב)       ●שורת הדין (א-יז)      ● אוסף פסקי דין רבניים חלק ב

 

ספרי שו"ת

● בית יצחק (חו"מ)   ● זקן אהרן (וואלקין - חלקים: א-ב)     ● משאת משה(ישראל)  ● אור לציון (ד)    

● שערי עזרה (טראב מסלתון)  ● קובץ תשובות הרב אלישיב (חלקים: א-ה)   ●דברי מלכיאל (חלקים: ו-ז)     

● מהרי"א הלוי (איטינגא - חלקים: א-ב) ● אגרות מלכים  (קנטרוביץ) ● משנה הלכות (חלקים: יח-יט)

● חשב האפוד (פדווא)   ●להורות נתן (חלק טז)

אנציקלופדיה תלמודית כרך ל"ח ( בגירסת הפלוס )

 
שיפורי מערכת  

·        רמב"ם יומי - פרק/ שלושה פרקים ליום 

·        סיומות עברית/ ארמית – החלפת ם/ן, ה/א בסוף המילה בחיפוש

·        שיפורים בכתיבת מקורות בעיון: פרשת שבוע ופרשניה;בית יוסף לפי סעיפי שו"ע ועוד

·        "דלג לספר" בתוצאות חיפוש באמצעות רשימת ספרים שבהם נמצאו תוצאות

תמיכה של טעמי מקרא בטול-טיפ ובהערות אישיות

 
התוספות שנוספו בגירסה 25

אנציקלופדיה תלמודית (בגירסת הפלוס בלבד) : ●כרך לו ●כרך לז

כתבי החפץ חיים

● אגרות ומאמרים ● אהבת חסד ● אהבת ישראל ● גדר עולם ● דבר בעתו ●זכור למרים ●חובת השמירה ● חומת הדת ●חפץ חיים ● טהרת ישראל● כבוד שמים● ליקוטי אמרים ● מחנה ישראל ● נדחי ישראל ● ספר המצוותת הקצר●צפית לישועה ● קונטרס מדות ומשקלות ● קונטרס נפוצות ישראל ● שם עולם ● שמירת הלשון ● שפת תמיםם ●תורה אור ● תורת הבית ●תפארת אדם

מערכות וכללים

● תקפו כהן ●אתוון דאורייתא (ענגיל)● לקח טוב (ענגיל) ●בכורי יוסף (הוטנר)

● אפיקי ים ● דבר אברהם ●תורת הארץ (קליערס – חלק א') ●עמודי אש (אייזנשטיין)

● גינת ורדים (לבעל "פרי מגדים") ● ארעא דרבנן (אלגאזי)

● קהלת יעקב (אלגאזי): לשון תורה, לשון חכמים, לשון בני אדם, מידות חכמים, תוספת דרבנן

מפרשי התלמוד

● ר' אברהם מן ההר (סוכה, מגילה, חגיגה, יומא, ראש השנה, יבמות, נדרים, נזיר) ● פירוש קדמון (סוכה)

● קיצור פסקי הרא"ש ●ריבב"ן (מגילה) ● תלמיד הרמב"ן (סוכה) ● מהרי"ט (כתובות, קידושין, שבת)

● שיטת הקדמונים למסכת יבמות: מהר"ם מרוטנבורג, ריב"ן, ר' אליעזר מטוך, שיטה מקובצת

● מהר"ם שיף ●פני שלמה (גנצפריד) ● שעורי ר' שמואל (רוזובסקי) לפסחים ● לבוש מרדכי (אפשטיין)

● מהר"ם בנעט (ברכות, שבת) ● ירח האיתנים (נכד של שו"ת "איתן האזרחי") ● חידושי ר' נחום (פרצוביץ) לב"מ

ביאורים וליקוטים

● עלי תמר (נשים) ● חשוקי חמד (ביצה, יבמות, נדה, נדרים, עירובין, ראש השנה, זרעים)

מפרשי שולחן ערוך

● בית מאיר (או"ח, יו"ד) ● אשל אברהם (בוטשאטש) ●עטרת זקנים ●חק יעקב (לפסח)

● בגדי ישע ● תרומת הכרי ● קונטרס אחרון לש"ך ●דף אחרון לט"ז

● מגן גיבורים (שלטי גיבורים, אלף המגן) ● מהר"ם בנעט ●פסקי תשובות-שבת (כרך ב')


ספרי שו"ת

● מהר"ם מרוטנבורג (לבוב) ● מהר"ם מרוטנבורג (ברלין) ● מהר"ם מרוטנבורג (סיני וליקוטים)

● בית יצחק (אה"ע: א-ב) ●משנה שכיר (טייכטאל - או"ח: א, ב) ● בית מאיר (פוזנר) ● איתן האזרחי (רפפורט)

● אור שמח ● מהר"ם וחבריו ●מגדנות אליהו (ג-ד) ● דברי שלום (או"ח א,ב,ג; אה"ע ב)

● מהר"י לבית לוי ● משנת רבי אהרן (קוטלר - חלקים: א-ב)

ספרי הלכה ומנהג

● איסור והיתר למהרש"ל ● תורת האשם (לבעל "תוספות יום טוב") ● מאמר מרדכי – שביעית (אליהו)

● רב האי גאון: המקח והממכר, ספר המשכון, משפטי התנאים, משפטי הלוואות

● פתחי חושן (בלוי – חלקים: א-י): הלוואה, אבידה ומציאה, פקדון ושאלה, שכירות, גניבה, אונאה, נזיקין, שותפים, מצרנות, קניינים, ירושה, אישות, עדות, שטרות

מוסר ומחשבה

● חיבור התשובה למאירי ● בית אלוקים למבי"ט ● ביאור המבי"ט ל"פרק שירה" ● נפש החיים

ספרי רמח"ל: ● דרך ה' ● דרך חכמה ● דרך תבונות ● דרך עץ חיים ● דעת תבונות

● מאמר על ההגדות ● מאמר העיקרים ● מאמר החכמה ● מאמר הגאולה

2500 מאמרים נבחרים מתוך כתבי עת וקבצים תורניים

● אור המערב ● אור תורה ● והיה לכם לציצית ●חמדת הארץ ● כתר תורה

● עומקא דדינא ● שערי הוראה ● שערי טוהר ● תל תלפיות

שיפורי מערכת

● פרשנים מועדפים:אפשרות להעלות ספרים שיופיעו בראש רשימת הפרשנים

 ● הצגת תוצאות חיפוש: נוספו חוצצים למעבר בין המאגרים

●  סרגלי כלים:

    - א. ניתן להציג את סרגלי הכלים בגדלים שונים
 
    - ב. הצגת סרגלי הכלים מאוגדים לפי נושאים (ניתן לחזור לסידור הקודם של הסרגלים)

 ● אפשרות לשנות את גודל הסמלים בעצים השונים (שימושי למסכים עם רזולוציה גבוהה)

● העתק עם כותרת או ללא כותרת באמצעות תפריט "עריכה"

● קישור בין פרשיות השבוע לספרי מצוות: ספר המצוות לרמב"ם, ספר החינוך ומנחת חינוך


 רשימת הספרים שנוספו בגירסה 24 

אנציקלופדיה תלמודית:●כרך לד ● כרך לה (רק בגירסת ה"פלוס")

מפרשי תנ"ך

● העמק דבר (כולל "הרחב דבר") ● בכור שור (מבעלי התוספות) ● אפריון (לבעל "קיצור שו"ע") ●עקידת יצחק (דברים) ●דברי דוד (לט"ז)● רינה של תורה (לנצי"ב)

מפרשי התלמוד

מפרשי הרא"ש: פלפולא חריפתא, תפארת שמואל, קרבן נתנאל, דברי חמודות, מעדני יום טוב

● רא"ה (ברכות, סוכה, תענית, כתובות, קידושין) ● עליות דרבינו יונה (ב"ב) ● חידוד הלכות (לבעל "סדרי טהרה")

● חידושי ר' שמואל (רוזובסקי) ● חידושי המהר"ל (שבת, עירובין, ב"מ) ●חידושי בן המהר"ל (שבת, עירובין)

ביאורים וליקוטים

● ידיד נפש – ביאור התלמוד הירושלמי ● עלי תמר (מועד) – על הירושלמי

מפרשי הטור והשולחן ערוך

● כנסת הגדולה (חו"מ) ● סדרי טהרה ושיורי טהרה ●ספר המדע (ר"י אייבשיץ ור"ש קרומנוי)
● פרי חדש (יו"ד, אה"ע)● טיב קידושין (מהרא"ל צינץ) ● עולת תמיד ● עולת שבת
● נתיב חיים (לבעל הקרבן נתנאל) ● עטרת צבי (כ"ץ)

מפרשים לאו"ח:אשל אברהם (אופנהיים), חכמת שלמה, לבושי שרד, יד אפרים, חתם סופר, אבן העוזר, דגול מרבבה, נחלת צבי(כ"ץ)

ספרי שו"ת

● מהר"ם שיק ●תורת חסד (מלובלין) ● בית יצחק (שמעלקיש - או"ח, יו"ד) ● קנה בשם (ברנדסדורפר)

● פסקי דין רבניים (כרכים יב, יג, יד, טו) ●פסקי דין ירושלים (כרכים יג-יד) ●מאמר מרדכי (אליהו - א-ד)

● שבט הלוי (חלק יא) ●תורת יקותיאל (בירדוגו)●אבן השוהם (ר"י גץ) ● מהר"ם איררה

● אמרי אש (ר"מ אייזנשטיין)

ספרי מהר"ל: ● גבורות ה' ● נתיבות עולם ● אור חדש ● דרך חיים ● חידושי אגדות לבבלי

הלכה ומנהג

● שערי דורא (עם ההגהות, מבוא שערים (ר"נ שפירא), מקורות וציונים) ● ברכות מהר"ם מרוטנבורג

● דרך החיים (לבעל "הנתיבות") ●זכרון משה (היילפרין) ● לחם רב(ר' שמואל מלובלין) ●אור חדש (ר"ח בוכנר) ●ארחות חיים(ר"ח בוכנר) ●סדר ברכות (רי"מ מורפשטיק)

חסידות

● באר מים חיים (ר"ח מטשרנוביץ) ●אמרי אמת (גור) ●קול שמחה (פשיסחא) ●בת עין (אבריטש)
● דרך פקודיך (ל"בני יששכר") ● שארית ישראל (ווילדניק) ●אלפא ביתא(נדבורנא)

1750 מאמרים נבחרים מתוך כתבי עת וקבצים תורניים

● אור ישראל (מאנסי) ●אורייתא ● אסיא● בית אהרן וישראל ●בית הלל ●הליכות שדה
● העמק ●ויען שמואל ● ישורון●מגל ● מוריה ●  נזר התורה ● פעמי יעקב ●צהר
● קול מהיכל ● שמעתין ● שערי צדק ● שרידים●תורת האדם לאדם

שיפורי מערכת

·העברת "סביבת עבודה" של המשתמש שנוצרה בגירסה הקודמת כגון שאילתות קודמות, הערות אישיות, הגדרות תצורה וכו'.

·שיפור הערות אישיות:

oשילוב לינק בתוך הערה

oהוספת כותרת

·שיפור בעיצוב הכותרת להעתקה ושמירה – הוספת פותח וסוגר.

·שיפורים בחיפוש הטבלאי:

oחיפוש לפי סדר/ סדר כלשהו לכל מרכיב

oהוספת אפשרויות למאפייני המרכיב: 'משפחה', ו'עם/בלי גרשיים'

oדוגמאות להרחבת מרכיב החיפוש

·צביעת האות של המפרש בהקרנת המקור, כגון במעבר מהמשנה ברורה לשו"ע מודגשת בצבע אות הציון למשנה ברורה

·מפתח מפורט ל-15 כרכי פסקי דין רבניים

·קישור ישיר מהמשנה לגמרא

·קישור שלחן ערוך לבית יוסף ולהיפך

הצגת ירושלמי וילנא ומפרשיו גם לפי דף ועמוד

רשימת הספרים שנוספו בגירסה 23 

אנציקלופדיה תלמודית ( בגירסה 23 פלוס בלבד ): ● כרך לב       ● כרך לג 

2100 מאמרים נבחרים סרוקים מתוך כתבי עת וקבצים תורניים

● מקבציאל●המעין   ●קול התורה●מבקשי תורה●ארחות

מפרשי תנ"ך

●נחלת יעקב(לבעל הנתיבות)●שלל דוד(זינצהיים) ●שפתי חכמים ●עקידת יצחק(במדבר)

●אברבנאל(נביאים) ●מעייני הישועה על דניאל(אברבנאל) ●ראשון לציון לנ"ך(לבעל אור החיים)

מפרשי התלמוד

●מהר"ם חלאווה(פסחים) ●שיטת הקדמונים לנזיר: שיטה לחכמי איוורא, הגהות ר' בצלאל אשכנזי

●שיטת הקדמונים לקידושין: תוספות רבינו שמואל, ר' חננאל בר' שמואל, נימוקי יוסף●גרש ירחים(צינץ) ●מרומי שדה(לנצי"ב) ●ראש יוסף(לבעל פרי מגדים)●פורת יוסף(לבעל פרי מגדים) ●עצמות יוסף

●חפץ ה'(לבעל אור החיים)●ראשון לציון(לבעל אור החיים)●אמת ליעקב(לבעל הנתיבות)●בכור שור

●מהרי"ט אלגאזי(בכורות וחלה) ●שיעורי ר' שמואל(רוזובסקי)●רשימות שיעורים(רי"ד סולובייצ'יק)

ביאורים וליקוטים(על הבבלי והירושלמי)

●חברותא – ביאור התלמוד הבבלי

●עלי תמר(זרעים)– על הירושלמי

מפרשי הטור והשולחן ערוך

●כנסת הגדולה(או"ח, יו"ד, אה"ע)●שיירי כנסת הגדולה●מקור חיים(לבעל הנתיבות)

●תורת השלמים ●חוות דעת●הארוך מש"ך●פלתי על הלכות נדה (כולל תפארת ישראל)

●נחל יצחק(ספקטור)●ראשון לציון(לבעל אור החיים)●פסקי תשובות (על המשנה ברורה)

●ילקוט יוסף - דינים לאשה, לבת ולבר מצוה

ספרי שו"ת

●שואל ומשיב(רביעאה, חמישאה, שתיתאה)●ישועות יעקב(אורנשטיין) ●ר' יצחק אלחנן

●להורות נתן(ט-טו)●צמח צדק(חלק ה') ●אדמו"ר הזקן●רבינו יוסף מסלוצק

●מעיל צדקה ●הרי בשמים(ג-ה) ●ר' יעקב ריישר ●חינוך בית יהודא●עזרת מצר

●מנחת אלעזר(ד-ה)●תנא דבי אליהו(מני)●איש מצליח(א,ג)●ר' יוסף ן' עזרא

●אגרות משה(חלק ט')●דברי שלום(אה"ע)●וישב הים(א-ג)

הלכה ומנהג

●עזרת נשים(רבינו יעקב מבוניולש)●תורת החטאת לרמ"א(עם פירוש מנחת יעקב)●כללי נדה לרא"ה

●ל"ו שערים(לבעל תרומת הדשן)●ויכוח מים חיים●פסח מעובין(לבעל כנסת הגדולה)

דרשות ודרושים: ●מהר"י מליסא(לבעל הנתיבות)●שארית ישראל(ר' משה ישראל מרודוס)

ספרי כללים וסדר הדורות: ●שושנת העמקים(לבעל פרי מגדים)●קורא הדורות(קונפורטי)

מדרשים: ●פירוש קרבן אהרן לתורת כהנים (ספרא)●פרקי דרבי אליעזר(מהדורת הדפוס)


שיפורי תוכנה שנוספו בגירסה 23

● עצות מועילות – 150 שאלות ותשובות קצרות לייעול השימוש במערכת

● מעבר ישיר מפרשן אחד ליתר הפרשנים

● מעבר מחלוקת התורה לפרקים לחלוקה לפרשות השבוע ולהיפך, באמצעות קליק ימני בעץ

● דילוג ישיר למקום אחר בספר

● קישור מפרשות השבוע למדרש רבה, לתנחומא, לספרי חסידות ודרוש

● בחירת גופן וצבע ל"טולטיפ", חלונית ההסבר המציגה רמז צץ

● אופציות שונות להעתקת כותרות(גופן, רווח בין הכותרת לטקסט, יישור לימין/שמאל/מרכז)

● יצירת חלון משני באופנים שונים(אנכית, אופקית או חלון חדש)

● אפשרות לנתק חלון מחלונות קשורים

● מעבר בבבלי למשנה הקודמת(בטקסט ובצורת הדף)

● חיפוש בביוגרפיות 


רשימת הספרים שנוספו בגירסה 22


מפרשי תנ"ך  
● מעשי ה' ● עקידת יצחק  (ויקרא)   ● תרגום יונתן (נ"ך)   ● חומת אנך ● אבן עזרא (ישעיהו)

מפרשי התלמוד
● חידושי הר"ן (שבת)    ● פסקי ריא"ז     ● פסקי רי"ד (נדה)    ● שיטת הקדמונים: זבחים, ערכין, תמורה 
● קונטרס הראיות    ● מגיני שלמה     ● חידושי ר' מאיר שמחה     ● ברוך שאמר      ● חידושי ברוך טעם
● חידושי הגר"ח מבריסק    ● שרידי אש (כרך ג)    ● דף על הדף (השלמת הבבלי)     ● שיעורי ר' נחום      ● חידושי ר' נחום      ● שיעורי ר' דוד

 מפרשי הטור והשולחן ערוך
● דרישה  ● פרישה   ● אורים ותומים  ● שער משפט ושער דעה ● מראות הצובאות    

ספרי שו"ת
● שואל ומשיב (מהדורה תניינא)   ● שואל ומשיב (מהדורה תליתאה)   ● בית אפרים (חו"מ)    ● מגן שאול
● פרי יצחק        ● זכר יצחק       ● מנחת אלעזר (א-ג)       ● אמרי בינה      ● להורות נתן (א-ח) 
● הרי בשמים (א-ב)    ● שלמת חיים    ● דברי שלום (חו"מ ג')    ● עשה לך רב (א-ט)    ● מים חיים (א-ג)

 דרשות ודרושים
● פרשת דרכים  ● בינה לעתים  ● ילקוט חדש  ● שכחת לקט  ● ברית שלום  ● משנה שכיר   ● אמרי בינה

 מערכות:    ● שב שמעתתא    ● אמרי בינה (או"ח, יו"ד)   ● ברוך טעם     ● ר' אייזיק חבר (בית יצחק, בית נאמן, סדר זמנים)
 הלכה ומנהג: ● מטה משה ● מעשה רב ● מנהגי מצרים ● טיב גיטין (מודעי) ● הנהגות ופסקים (הגרי"ח זוננפלד)   ● ילקוט יוסף  השלם כולל הערות -   3  כרכים (שובע שמחות, ביקור חולים ואבלות)

 אנציקלופדיה תלמודית כרך ל"א ( בגירסת הפלוס)

2000 מאמרים נבחרים מתוך כתבי עת וקבצים תורניים

מתוך כתבי העת (מהשנים: תשס"ד-תשס"ה)

● אור ישראל (מאנסי)     ● אסיא     ● בית אהרן וישראל     ● בית הלל     ● דיני ישראל     ● הבאר
● הליכות שדה     ● ויען שמואל        ● זכור לאברהם      ● ישורון      ● מבית לוי     ● מגל
● מוריה   ● נזר התורה   ● סיני   ● צהר    ● שמעתין     ● שערי צדק     ● שרידים      ● תחומין

 מתוך כתבי העת (מהשנים: תש"ל-תשס"ה)

● פעמי יעקב     ● דבר ההתאחדות      ● כבודה של תורה     ● משכן שילה      ● ספר זכרון (רפאל)  

 
נוספו בגירסה 21

מפרשי תורה ● בן איש חי ● גור אריה ● עקידת יצחק (בראשית, שמות) ● הכתב והקבלה ● פענח רזא
מפרשי התלמוד ● יד רמה (בבא בתרא) ● ר"י מלוניל ● פסקי רי"ד ● חידושי הר"ן (פסחים, מו"ק, כתובות, בבא בתרא) ● רש"ש ● שלמי נדרים ● שערי יושר ● חידושי ר"ש שקופ (מהדורה חדשה) ● רש"י למסכת אבות
מפרשי טור ושולחן ערוך ● מור וקציעה ● פרי חדש (או"ח) ● חידושי רע"א (או"ח, חו"מ) ● כנפי יונה ● אמרי בינה (חו"מ, אה"ע) ● ילקוט יוסף השלם (כולל הערות) 13 כרכים (או"ח)
מפרשי רמב"ם ● צפנת פענח ● משאת המלך ● אבן ישראל ● תקנת עזרא ● שלמי ירוחם ● שולי הגליון (ל"פני מנחם") ● דבר המשפט
מפרשי ספר המצוות לרמב"ם ● מגילת אסתר ● לב שמח ● מרגניתא טבא
ספרי שו"ת ● מהר"ם מלובלין ● משפטי שמואל ● בית אפרים (אה"ע ד) ● לבושי מרדכי החדש (ד' כרכים) ● שאגת אריה (נכד הב"ח) ● הרד"ל ● פרחי כהונה ● צמח יהודה (ג,ד,ה) ● וזאת ליהודה
הלכה ומנהג ● אורחות חיים (ח"א) ● חרדים ● צרור הכסף ● ספר מצוות זמניות ● ספר השולחן ● ספר הפרדס

מערכות וסדר הדורות ● משכנות הרועים ● ערכי תנאים ואמוראים
בגירסת הפלוס אנציקלופדיה תלמודית: כרך ל

נוספו בגירסה 20

מפרשי המשנה והתלמוד ● חידושי הר"ן (ר"ה, מגילה, גיטין, ב"מ, סנהדרין, שבועות, ע"ז, חולין, נדה) ● חידושי הר"ן [המיוחס לו] (שבת) ● האגודה

 ● שיטת הקדמונים (שבת): ריבב"ן, ר"י ממגדיבורג, ר"מ קלויזנר, רבינו פרחיה, פירוש קדמון

 ● שיטת הקדמונים (חולין): ריבב"ן, רבינו חננאל, נימוקי יוסף, ר"מ קלויזנר, פסקי רי"ד, פסקי ריא"ז

 ● תפארת יעקב (גיטין) ● הפלאה ● זרע אברהם ● חידושי הגרי"ז והגרי"ד

תלמוד בבלי ● הצגת צורת הדף לפי דפוס וילנא ליקוטים ופירושים על הבבלי ● דף על הדף ● חשוקי חמד

מפרשי שולחן ערוך ● מחצית השקל )או"ח, יו"ד) ● כרתי ופלתי ● פתחי תשובה (אה"ע) ● ט"ז (אה"ע) ● חידושי רע"א (אה"ע) ● חכמת שלמה (אה"ע) ● עזר מקודש (אה"ע) ● דגול מרבבה (אה"ע) ● שי למורה (אה"ע) ● קיצור שולחן ערוך – ילקוט יוסף )מהדורת תשס"ו(

ספרי כללים ● שם הגדולים ● ספר הכריתות

ספרי שו"ת ● בית הלוי (א-ג) ● חוט השני ● בית אפרים (אה"ע ג) ● זרע אברהם ● יביע אומר (י) ● אור לציון (א-ג) ● יד אפרים ● מאגר פסקי הדין של בתי הדין הרבניים (230 פסקי דין(

מפרשי רמב"ם ● 77 פרשנים נוספים ליד החזקה (מהדורת פרידברג)

ספרי חסידות אגרא דכלה ●  סידורו של שבת ●  בעל שם טוב ●  עבודת ישראל ●  תורת המגיד ●  שם משמואל ●  צוואת הריב"ש ●  תולדות יעקב יוסף ●  צפנת פענח ●  כתונת פסים ●  בן פורת יוסף ●  מאור עינים ●  תפארת שלמה ●  ליקוטי מוהר"ן

ספרי ר' צדוק: תקנת השבין, ספר הזכרונות, משיב הטענה, לבושי צדקה, שיחת מלאכי השרת, אור זרוע לצדיק, דובר צדק, ליקוטים

בגירסת הפלוס אנציקלופדיה תלמודית כרך כ"ט

נוספו בגירסה 19

מפרשי תנ"ך ● רש"ר הירש ● רא"ש ● ריב"א ● תוספות ● ברטנורא ● פני דוד ● לקח טוב (מגילות)

מפרשי המשנה והתלמוד מפרשי ש"ס וילנא: רבינו חננאל, רבינו גרשום, רב ניסים גאון, תוס' ישנים, פירוש הרא"ש

 ● שיטת הקדמונים (ב"ק): תלמיד ר"ת, ר' אליעזר מטוך, תלמיד ר"י הזקן, ר' ברוך הספרדי

 ● שיטת הקדמונים (ב"מ): תלמיד הרשב"א, ר' יצחק אבן גיאת, ר' ברוך הספרדי, ר' אשר מלוניל

 ● שיטת הקדמונים (ב"ב): ר"י קרקושא, ר' אברהם אב"ד, ר' אשר מלוניל, ר' ברוך הספרדי, רבינו חננאל

 ● שיטת הקדמונים (ע"ז): ר"ש משאנץ, ר' יהודה מפאריש, ר' יהודה מבירינא, רא"ה, נימוקי יוסף, ר' מנדל קלויזנר

 ● תפארת ישראל (יכין ובועז) ● משמרות כהונה ● שלמי תודה ● פרחי כהונה ● קובץ שעורים ● גידולי שמואל ● עוד יוסף חי (קדשים, טהרות) ● זרע יצחק (קדשים, טהרות)

מפרשי טור ושו"ע ● דרכי משה הקצר ● ברכי יוסף (אה"ע, חו"מ)

ירושלמי (בנוסף למהדורת ונציה) ומפרשים ● ירושלמי (וילנא) ● פני משה ● מראה הפנים ● קרבן העדה ● שיירי קרבן ● רידב"ז ● תוס' הרי"ד

ספרי שו"ת ● מהרש"ך ● בית אפרים (אה"ע א-ב) ● מהר"י קצבי ● אגודת אזוב ● מוצל מאש ● חזון נחום ● דובב מישרים ● בצל החכמה (חלק ו) ● וידבר דוד ● באר משה ● מגדנות אליהו ● קול אליהו ● יביע אומר (חלק ט) ● מענה אליהו ● פד"ר ירושלים (חלק יב)

מפרשי רמב"ם ● 186 מפרשי רמב"ם (מהדורת פרידברג)

נוספו בגירסה 18

מפרשי תנ"ך ● אלשיך (תורה+נ"ך) ● בעל הטורים השלם ● תרגום ירושלמי ● ר' חיים פלטיאל ● דעת זקנים ● מנחת שי ● משיבת נפש

מפרשי המשנה והתלמוד ● מלחמת ה' ● נימוקי יוסף ● השגות הראב"ד (על הרי"ף) ● ספר הזכות ● יד רמ"ה (סנהדרין) ● מיוחס לרשב"א על מנחות ● הון עשיר ● מהר"ם מלובלין ● המקנה ● בית יעקב

● תוספת יום הכיפורים ● יום תרועה ● כפות תמרים ● תורת גיטין ● קובץ הערות (ליבמות) ● שבת של מי ● מקדש דוד (זרעים, טהרות) ● פירוש ר' מתתיה היצהרי על אבות

מפרשי שולחן ערוך ● פרי מגדים (או"ח) ● המקנה (קונטרס אחרון) ● תפארת יעקב ● תפארת למשה חיבורים סביב שולחן ערוך ● חכמת אדם עם בינת אדם ● שערי צדק

ספרי מצוות ● מנחת חינוך ● רס"ג עם פירוש הגר"י פערלא

ספרי שו"ת ● מהר"ם מרוטנבורג (קרימונה) ● בית אפרים (יו"ד) ● שאגת אריה החדשות ● מהרא"ש ● מהר"י הלוי ● אסיפת גאונים ● מהר"ם כץ ● גבורת אנשים ● בנין עולם ● אבני נזר (מהדורה חדשה) ● הרב"ז ● משנה הלכות (חלק יז) ● שבט הלוי (חלק ז) ● דברי שלום (חו"מ ב)

הלכה ומנהג ● התרומות עם גידולי תרומה ● מנהגים (קלויזנר, חילדיק) ● איסור והיתר הארוך ● הנייר ● סדרים לרש"י

נוספו בגירסה 17

מפרשי תנ"ך ● מלבי"ם (תורה+נ"ך) ● ספורנו ● חזקוני ● רד"ק (בראשית) ● אור החיים ● רא"ם (מזרחי) ● צרור המור

מפרשי המשנה והתלמוד ● ר"ש (טהרות) ● תוספות הרא"ש ● המאירי (ברכות, קדשים, טהרות) ● מרדכי (נזיקין, קדשים) ● שיטה מקובצת ● צל"ח השלם ● ר' עקיבא איגר (קדשים, טהרות) ● חידושי הרי"מ (נזיקין, קדשים, טהרות(

מפרשי טור ושולחן ערוך ● ב"ח ● פתחי תשובה (חו"מ) ● ט"ז (חו"מ) חיבורים סביב שולחן ערוך ● לבוש (או"ח) ● אליה זוטא

ספרי שו"ת ● מהר"ם מינץ ● בית אפרים (או"ח) ● דברי מלכיאל (ד-ה) ● שאגת אריה ● כתב סופר (אה"ע) ● שער אפרים ● שבט הלוי (ו) ● דברי שלום (חו"מ) ● אמת ליעקב ● פד"ר ירושלים (יא) ● מזכרת משה ● אמרי משה

מוסר ומחשבה ● שני לוחות הברית (של"ה) ● ווי העמודים ● כד הקמח ● נצח ישראל ● סדר היום ● אגרת תימן ● אגרת השמד ● אגרת תחיית המתים

הלכה ומנהג ● תורת הבית הארוך והקצר, בדק הבית, משמרת הבית ● מנהגים דבי מהר"ם מרוטנבורג ● אהל מועד ● פסקי ר"י מפריז ● הלכות שמחות ● גנזי מצרים (הלכות ספר תורה)

ספרי חסידות ● בני יששכר ● אוהב ישראל ● תורת אמת ● שפתי צדיקים ● לקוטי מהרי"ל ● ספרי ר' צדוק הכהן: ישראל קדושים, רסיסי לילה, דברי חלומות, קומץ המנחה

בגירסת הפלוס אנציקלופדיה תלמודית: כרך כח

נוספו בגירסה 16

מפרשי תנ"ך ● אברבנאל)תורה) ● רבינו בחיי ● פנים יפות ● כלי יקר ● תיבת גמא (פמ"ג) ● משך חכמה ● חנוכת התורה ● בית הלוי ● הגרי"ז

מפרשי המשנה והתלמוד ראשונים ● ר"ש ורא"ש (זרעים) ● מרדכי (נשים) ● המאירי (נזיקין) ● ר"ן, רבינו יונה ורבינו יהונתן על הרי"ף אחרונים: ● קרן אורה ● חכמת שלמה ● חידושי ר' עקיבא איגר (ברכות, מועד) ● חידושי הרי"מ (מועד, נשים) ● מקדש דוד (קדשים) ● שרידי אש (חידושים(

מפרשי שולחן ערוך ● פרי מגדים (יו"ד) ● סמ"ע (חו"מ) ● ברכי יוסף (יו"ד) חיבורים סביב שולחן ערוך ● אליה רבה ● ערוך השולחן (חו"מ)

ספרי שו"ת ● צמח צדק ● כתב סופר (יו"ד, חו"מ) ● דברי מלכיאל (א-ג) ● זית רענן ● הר צבי (אה"ע ב) ● שבט הלוי (ה) ● בית שלמה ● דברי שלום (יו"ד) ● משנה הלכות (י)) ● פד"ר ירושלים (י)

מוסר ומחשבה ● תפארת ישראל ● באר הגולה ● נר מצוה ● גימטריאות (לר"י החסיד) ● שולחן של ארבע ● מסילת ישרים ● מגיד מישרים ● מלמד התלמידים

ספרי כללים וסדר הדורות ● יד מלאכי ● ספר יוחסין ● הליכות עולם ● גופי הלכות ● כללי התלמוד (לשל"ה) ● מבוא התלמוד (ר"י בן עקנין) ● מבוא התלמוד (ר"ש הנגיד)

ספרי חסידות ● נועם אלימלך ● דגל מחנה אפרים ● תניא ● יושר דברי אמת ● ספרי ר' צדוק הכהן: צדקת הצדיק, משיב צדק, פוקד עקרים, דברי סופרים, מחשבות חרוץ, ליקוטי מאמרים, קונטרס ספר הזכרונות

נוספו בגירסה 15

מפרשי המשנה והתלמוד ראשונים ● מרדכי (ברכות, מועד) ● המאירי (נשים) ● רשב"ם (לפסחים) אחרונים: ● תוספות יום טוב ● מהרש"א (נזיקין, קדשים, טהרות) ● באר שבע ● חזון איש (טהרות(

מפרשי הרמב"ם ● קרית ספר (למבי"ט) ● ר' חיים הלוי

מפרשי שולחן ערוך ● ט"ז (יו"ד) ● חידושי ר' עקיבא איגר (יו"ד) ● אבני מילואים ● קונטרס הספיקות ● שער הציון (מחובר ישירות למשנה ברורה) חיבורים סביב שולחן ערוך ● שו"ע הרב (חו"מ) ● ערוך השולחן (אה"ע) ● חיי אדם (עם נשמת אדם) ● זכרו תורת משה

הלכה ומנהג ● סמ"ג ● המכריע ● הרוקח ● שבולי הלקט (יו"ד(

ספרי שו"ת ● נחלת שבעה (שטרות ושו"ת) ● יד אליהו מלובלין ● נחלת אבות ● אבני מילואים (שו"ת) ● כתב סופר (או"ח) ● שבט סופר ● הגרי"ח זוננפלד ● הר צבי (אה"ע א) ● נשמת חיים ● ציץ אליעזר (כ"ב) ● משנה הלכות (ט)

ספרי חסידות  ● פרי צדיק ● קדושת לוי ● מאור ושמש ● אגרא דפרקא ● אור המאיר ● שפת אמת ● ערבי נחל ● מגילת סתרים ● מנחם ציון ● מראה יחזקאל

בגירסת הפלוס אנציקלופדיה תלמודית: כרך כז 


 

מחיר מחירון: 669.00 ₪
מחיר באתר: 669.00
Powered by Artvision | Truppo Websites