לשאלות ופרטים נוספים
שם מלא:
שמ חברה:
טלפון/נייד:
דוא"ל:
נושא:
פרוייקט השו

פרוייקט השו"ת בר אילן גירסה 25 רגילה ללא אינצקלופדיה תלמודית

מחיר מחירון: 2400.00 ₪
מחיר באתר: 1690.00
פרוייקט השו"ת בר אילן גירסה 25 רגילה ללא אנציקלופדיה תלמודית
 

במקום 2400 ש"ח
שלמו רק 1690 ש"ח   כולל דמי טיפול
מבצע מיוחד לרגל השנה חדשה של לימוד תורה
ניתן לשלם ב10 תשלומים בכרטיס אשראי
מתנה לכל רוכש - שובר לנופש מוזל
פרטים על השובר - הקלק
 
רשימת הספרים במאגר 
תנ"ך
משנה
תוספתא
מסכתות קטנות
תלמוד בבלי
תלמוד ירושלמי (וילנא)
תלמוד ירושלמי (ונציה)
מדרשי הלכה
 מכילתא דרבי ישמעאל  מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי  ספרא  ספרי במדבר  ספרי זוטא  ספרי דברים  מדרש תנאים לדברים

מדרשי אגדה
 אגדת בראשית  אוצר המדרשים  איכה רבה  אסתר רבה  במדבר רבה  בראשית רבה  בראשית רבתי  ברייתא דמלאכת המשכן  בתי מדרשות  דברים רבה  ויקרא רבה  ילקוט שמעוני על התורה  מגילת תענית  מדרש אגדה
 מדרש זוטא  מדרש ילמדנו  מדרש משלי  מדרש שמואל  מדרש תהלים  מדרש תנחומא  משנת רבי אליעזר
 סדר עולם רבה  ספרי דאגדתא על אסתר – מדרש אבא גוריון  ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים
 פסיקתא דרב כהנא  פסיקתא זוטרתא  פסיקתא רבתי  פרקי דרבי אליעזר  פתרון תורה  קהלת רבה  קטעי מדרשים מן הגניזה (מאן)  רות רבה  שיר השירים רבה שכל טוב  שמות רבה  תנא דבי אליהו
זוהר
גאונים
 החילוקים  הלכות גדולות  הלכות קצובות  המקח והממכר המשכון  משפטי הלוואות  משפטי התנאים  משפטי שבועות  סדר רב עמרם גאון  שאילתות דרב אחאי  השטרות (לרה"ג)  תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב
 תשובות הגאונים - גאונים קדמונים  תשובות הגאונים - שערי צדק  תשובות הגאונים – הרכבי  תשובות הגאונים – מוסאפיה (ליק)  תשובות הגאונים – שערי תשובה (איי הים)  תשובות הגאונים (קורונל)  תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק)  תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק)
מפרשי תנ"ך
 אבן-עזרא  אברבנאל  אור החיים  אלשיך  אפריון  [רבינו] בחיי  בית הלוי  בכור שור  בעל הטורים  גור אריה  דברי דוד  דעת זקנים מבעלי התוספות  הדר זקנים  הכתב והקבלה  העמק דבר (כולל "הרחב דבר")  חומת אנך
 חזקוני  חידושי הגרי"ז  ר' חיים פלטיאל  חנוכת התורה  כלי יקר  מזרחי (רא"ם)  מלבי"ם  מנחת שי  מעשי ה'  מצודת דוד  מצודת ציון  משיבת נפש  משך חכמה  נחלת יעקב  ספורנו  ר' עובדיה מברטנורא (עמר נקא)
 עקידת יצחק (תורה)  פני דוד  פנים יפות פענח רזא  צרור המור  רא"ש  ראשון לציון (נ"ך)  רד"ק  ריב"א
 רינה של תורה  ריקאנטי  רלב"ג (נ"ך)  רמב"ן  רשב"ם  רש"י  רש"ר הירש  שלל דוד  שפתי חכמים  תולדות יצחק  תורה תמימה  תיבת גמא  תרגום אונקלוס  תרגום המיוחס ליונתן – תורה  תרגום יונתן נביאים  תרגום ירושלמי
מפרשי המשנה ומדרשי הלכה
 הון עשיר  ר' עובדיה מברטנורא  רא"ש (זרעים)  ריבמ"ץ  רמב"ם  ר"ש  תוספות יום טוב  תפארת ישראל ● קרבן אהרן על הספרא
ראשונים ופוסקים על הש"ס 
 רש"י  תוספות  תוספות רי"ד  חידושי הרמב"ן  חידושי הרשב"א  חידושי הריטב"א  חידושי הר"ן  חידושי הר"ן [מיוחס לו] (שבת)  בית הבחירה מאירי  שיטה מקובצת  מרדכי  ר' אברהם אב"ד  ר' אברהם מן ההר  האגודה  ר' אליעזר מטוך  ר' אשר מלוניל  הגהות ר' בצלאל אשכנזי  ר' ברוך הספרדי  רבינו גרשום  רבינו חננאל  ר' חננאל בר' שמואל  יד רמ"ה (סנהדרין, בבא בתרא)  ר' יהודה הכהן  ר' יהודה מבירינא  ר' יהודה מפאריש  ר' יחזקיהו ממגדיבורג  ר' יצחק אבן גיאת  ר' יצחק קרקושא  מהר"ם חלאווה  ר' מנדל קלויזנר  רב ניסים גאון  ספר הישר לרבינו תם (חלק החידושים)  עליות דרבינו יונה  ר' פרחיה  רא"ה (ברכות, סוכה, תענית, כתובות, קידושין, עבודה זרה)  רא"ש (פירוש לש"ס)  ר"י מיגאש  ריא"ז (פסקים)  ריא"ז (קונטרס הראיות)  ריבב"ן  ריב"ן  רי"ד (פסקים)  הר"ן (נדרים)  ר"ש משנץ  רשב"ם (ערבי פסחים, בבא בתרא)  שיטה לחכמי איוורא  תוספות הרא"ש  תוספות ישנים תוספות  מהר"ם מרוטנבורג  תוספות רבינו שמואל  תלמיד הרמב"ן  תלמיד הרשב"א  תלמיד ר"י הזקן
 תלמיד ר"ת , ראשונים לא ידועים  אחד מגדולי הראשונים  בן דורו של ר' פרחיה  פירוש קדמון  פירוש קדמון מבית מדרשו של ר' פרחיה
רי"ף ונושאי כליו
 רי"ף  רמב"ן (בכורות, חלה)  בעל המאור  ספר הצבא לרז"ה  כתוב שם לראב"ד  מלחמת ה'  השגות הראב"ד 
 ספר הזכות  רבינו יהונתן  רבינו יונה (ברכות)  ר"ן  נימוקי יוסף  מהרי"ט אלגאזי
רא"ש ונושאי כליו
 רא"ש  קיצור פסקי הרא"ש  הגהות אשרי  פלפולא חריפתא  תפארת שמואל  קרבן נתנאל  דברי חמודות
 מעדני יום טוב
ספרי אחרונים על הש"ס
 אמת ליעקב  באר שבע  בית יעקב  בכור שור  ברוך שאמר  גבורת ארי  גידולי שמואל  ר' חננאל בר' שמואל גרש ירחים  הפלאה  זרע יצחק  חידוד הלכות חידושי בן המהר"ל  חידושי ברוך טעם  חידושי הגר"ח  חידושי הגרי"ז  חידושי המהרי"ט  חידושי המהר"ל  חידושי הרי"מ  חידושי ר' מאיר שמחה  חידושי ר' נחום  חידושי ר' שמואל  חידושי ר"ש שקופ  חזון איש (לחיפוש לבד)  חכמת שלמה  חפץ ה'  חתם סופר  טורי אבן  יום תרועה ים של שלמה  ירח האיתנים  כפות תמרים  לבוש מרדכי  מגיני שלמה  מהר"ם בנעט  מהר"ם מלובלין  מהר"ם שיף  מהרש"א  המקנה  מרומי שדה  משמרות כהונה  נחלת דוד  עוד יוסף חי  עצמות יוסף  ערוך לנר  פורת יוסף  פני יהושע  פני שלמה  פרחי כהונה  צל"ח השלם  קובץ הערות  קובץ שעורים  קרן אורה  ראש יוסף  ראשון לציון  רבי עקיבא איגר  רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק)  רש"ש  שבת של מי  שלמי נדרים  שלמי תודה  שעורי ר' דוד  שעורי ר' נחום  שיעורי ר' שמואל  שפת אמת  שרידי אש  תוספות יום הכיפורים  תורת גיטין  תורת חיים  תפארת יעקב על גיטין
מפרשי הירושלמי
 קרבן העדה  שיירי קרבן  פני משה  מראה הפנים  רידב"ז  תוספות הרי"ד
ביאורים וליקוטים (על הבבלי והירושלמי)
 דף על הדף  חברותא – ביאור התלמוד הבבלי  חשוקי חמד  ידיד נפש – ביאור התלמוד הירושלמי  עלי תמר (זרעים, מועד, נשים) – על הירושלמי
ספרי הלכה ומנהג - ראשונים
 אבודרהם  האגור  אהל מועד  אור זרוע  האורה  אורחות חיים  איסור והיתר הארוך  איסור והיתר לרש"י 
 איסור משהו לראב"ד  האשכול  בדיקת הסכין לר' יונה  בדיקת הריאה לר' יונה  בעלי הנפש לראב"ד (עם השגות הרז"ה)  ברכות מהר"ם מרוטנבורג  דינא דגרמי  דרשה לראש השנה לרמב"ן  דרשות מהר"ח אור זרוע  הגדה של פסח לריטב"א  הגדה של פסח לרשב"ץ  הלכות ברכות לריטב"א  הלכות לולב לראב"ד  הלכות לולב לראב"ד – השגות הרמב"ן  הלכות נידה לרמב"ן  הלכות ספר תורה (גנזי מצרים)  הלכות הרי"ץ גיאת  הלכות שמחות  ספר חסידים  כלבו  כללי נדה לרא"ה  כפתור ופרח  ל"ו שערים  לקוטי הפרדס לרש"י  לקט יושר  מאמר חמץ לרשב"ץ  מגן אבות (למאירי)  מהר"י ווייל  מהרי"ל (מנהגים)  מחזור ויטרי  המחכים  המכריע  מנהגי מרשלייאה  המנהגות  מנהגים (ר' זלמן יענט)  מנהגי מהר"ש  מנהגים - מהר"ם מרוטבורג  מנהגים (חילדיק)  מנהגים (טירנא)  מנהגים ישנים מדורא  מנהגים (קלויזר)  המנהיג  משפט החרם  הנייר  נימוקי ר' מנחם מירזבורק  סדר טרוייש  הסדרים לרש"י  סידור רש"י  ספר מצוות זמניות  ספר השולחן  ספר הפרדס  עבודת הקודש לרשב"א  עזרת נשים  העיטור  העיתים  על הכל  פירושי סידור התפילה לרוקח  פסקי חלה לרשב"א  פסקי ר"י מפאריש  הפרנס  צרור הכסף  קרית ספר למאירי  ראבי"ה  ראב"ן  רבינו ירוחם – תולדות אדם וחוה  רבינו ירוחם – מישרים  הרוקח [הגדול]  ריקאנטי  שבלי הלקט  שער המים לרשב"א  שערי דורא (עם ההגהות, מבוא שערים, מקורות וציונים)  תורת האדם  תורת הבית  התרומה  התרומות (עם גידולי תרומה)  תשב"ץ קטן
ספרי הלכה ומנהג – אחרונים
 אור חדש  איסור והיתר למהרש"ל  ארחות חיים  דרך החיים  הנהגות ופסקים (הגרי"ח זוננפלד)  ויכוח מים חיים  זכרון משה  טיב גיטין (מודעי)  ילקוט יוסף – קיצור שולחן ערוך (מהדורת תשס"ו)  ילקוט יוסף כולל הערות (קיצור שולחן ערוך, או"ח, ביקור חולים, אבילות, שובע שמחות, חינוך קטן ובר מצוה, דינים לאשה ולבת)  מטה משה  מנהגי מצרים  מעשה רב  סדר ברכות  פסח מעובין  פתחי חושן (הלוואה, אבידה ומציאה, פקדון ושאלה, שכירות, גניבה, אונאה, נזיקין, שותפים, מצרנות, קניינים, ירושה, אישות, עדות, שטרות)  קיצור שולחן ערוך  תורת האשם   תורת חטאת (עם פירוש מנחת יעקב)
ספרי בעל חיי אדם  בינת אדם  זכרו תורת אדם  חיי אדם  חכמת אדם  נשמת אדם  שערי צדק  בן איש חי
ספרי מצוות - ראשונים
 רס"ג  הגר"י פערלא לרס"ג  ספר המצוות לרמב"ם עם השגות הרמב"ן (כולל: מגילת אסתר, לב שמח, מרגניתא טבא)  יראים  סמ"ג  סמ"ק  החינוך  חרדים  מנחת חינוך  כללי המצוות
ספרי מחשבה ומוסר
 אגרת הקודש לרמב"ן  אגרת השמד  אגרת תחית המתים  אגרת תימן  אורחות חיים לרא"ש  אורחות צדיקים
 האמונה והבטחון  האמונה הרמה  אמונות ודעות  ביאור המבי"ט ל"פרק שירה"  בית אלוקים למבי"ט הגימטריאות  דרשות הר"ן  דרשות ר"י אבן שועיב  ווי העמודים  חובות הלבבות  חיבור התשובה למאירי  יסוד מורא  ישועות משיחו  כד הקמח  הכוזרי  מבחר פנינים  מגיד מישרים  מגן אבות לרשב"ץ על אבות  מורה הנבוכים  מלמד התלמידים  מנורת המאור  מרכבת המשנה על אבות  המשלים  מעייני הישועה  משמיע ישועה  נפש החיים  סדר היום  סודי רזיי  ספר השם  העיקרים  פירוש רבינו יונה על אבות  פרקי משה על אבות  שלחן של ארבע  שני לוחות הברית  שערי תשובה וספר היראה  תורת המנחה  תיקון מידות הנפש
ספרי המהר"ל
 אור חדש  באר הגולה  גבורות ה'  דרך חיים  חידושי אגדות לבבלי  נצח ישראל  נר מצוה  נתיבות עולם
 תפארת ישראל
ספרי הרמח"ל
 דעת תבונות  דרך ה'  דרך חכמה  דרך עץ חיים  דרך תבונות  מאמר הגאולה  מאמר החכמה  מאמר על ההגדות  מאמר העיקרים  מסילת ישרים 
ספרי החפץ חיים
 אגרות ומאמרים  אהבת חסד  אהבת ישראל  גדר עולם  דבר בעתו  זכור למרים  חובת השמירה  חומת הדת
 חפץ חיים  טהרת ישראל  כבוד שמים  ליקוטי אמרים  מחנה ישראל  נדחי ישראל  ספר המצוות הקצר צפית לישועה קונטרס מדות ומשקלות  קונטרס נפוצות ישראל  שם עולם  שמירת הלשון  שפת תמים  תורה אור  תורת הבית  תפארת אדם
רמב"ם
מפרשים וחיבורים על הרמב"ם
 אבן האזל  אבן ישראל  אבני שהם  אברהם יגל  אגרות הרמ"ה  אדמת יהודה  אהל יוסף  אהל יצחק  אהלי יאודה  אהלי יהודה  אהלי יצחק  אוצר המלך  אור גדול  אור הישר  אור יקרות  אור פני משה  אור שמח  אורח מישור  אם הבנים  אם הדרך  אמר יוסף  אמרי אמת  ארץ יהודה  אשדות הפסגה  אשר לשלמה  באר אברהם  באר אליעזר  באר יהודה  בארות המים  ביאור חדש מספיק  בגדי ישע  בד קדש  בינה לעיתים  בית אב  בית אבי גדר  בית אל  בית המלך  בית הרואה  בית ישחק  בית לוי  בית מועד  בן אברהם  בן אריה  בן ידיד  בן הרמה  בן שלמה  בני אהובה  בני בנימין  בני דוד  בני חיי  בני יוסף  בני שמואל  בקע לגולגולת  ברכת אברהם  בתי כהונה  גופי הלכות  גור אריה  גושפנקא דמלכא  גירסא דינקותא  דברי חן  דבר המשפט  דברי תורה  דברי ירמיהו  דברי שאול עדות ביוסף  דברים נחמדים  דבש תמר  דובר מישרים  די השב  דין אמת  דרך אמונה  דרך המלך  דרכי שלום  דת אש  הגהות דרך המלך  הגהות מיימוניות הד משה  היכל מלך  הליכות אליהו  הליכות עולם קטן  הלכה למשה  המאיר לארץ  הר המור  הר המוריה  וזאת ליהודה  ויקח אברהם  זבחים שלמים  זיו משנה  זכור לאברהם  זכותא דאברהם  זכר ישעיהו  זכרון יעקב  זכרון מלך  זרע אברהם  זרע יצחק  חדות יעקב  חוקי חיים  ר' חיים הלוי  חיים ומלך  חלק יעקב  חלקו של יוסף  חסד לאברהם  חסדי יהונתן  חק נתן  חשק שלמה  טורי אבן  יד המלך  יד יצחק  יד יעב"ץ  יד שלמה  ידי אליהו  ידיו של משה  יוסף חי  יכהן פאר  ימי שלמה  יצחק ירנן  יקר תפארת  ישועה בישראל  ישועות מלכו  ישמח ישראל  יתר הבז  כבוד יו"ט  כסף משנה  כפי אהרן  כרוב ממשח  כרם חמד  כתונת יוסף  כתר המלך  כתר תורה  לחם משנה  לב מבין  לב שלם  לבב דוד  לחם אבירים  לחם יהודה  לחם שמים  לי לישועה  לקוטי שלמה  לשד השמן  לשון ערומים  מאמר המלך  מאמר מרדכי  מגדל עוז  מגדל חננאל  מגיד משנה
 מגן שאול  מהרא"ך  מהר"י קורקוס  מהרי"ק  מהר"ם פדואה  מוסר השכל  מוסר ודעת  מזל שעה  מחנה אפרים  מחנה דן  מחנה יהודה  מחנה ישראל  מטה אפרים  מטה אשר  מים חיים  מים שאל  מירא דכייא  מכתם לדוד  מלאכת שלמה  מלך שלם  מלכי בקדש  מעשה נסים  מעשה רב  מעשה רקח  מעשי למלך  מצא חן  מקורי הרמב"ם לרש"ש  מקראי קודש  מראה הנוגה  מרכבת המשנה  מרפא לשון  משנה כסף  משנה לחם  משנה למלך  משנה למלך אחרון  שרת משה  נאוה קדש  נאם דוד  נוה צדק  נוה שלום  נחל איתן  נתיב מאיר  סדר הלכה  סדר משנה  סוכת דוד  ספר המנוחה  עבודת הלוי  עבודת המלך  עדות ביהוסף  עזוז חיל  עין אליעזר  עין ימין  עין מאיר  עין תרשיש  עיני אברהם  עיני דוד  עמק המלך  עץ החיים  פארי הלכות  פני המלך  פקודת המלך  פרי האדמה  פרי הארץ  פרי חדש  פרי עץ חיים  פרשת הכסף  פתח הבית  צדקה לחיים  צור תעודה  ציוני מהר"ן  צמח דוד  צפנת פענח  צרור החיים  צרור הכסף  קדושת יו"ט  קהלת יעקב
 קול בן לוי  קול יעקב  קרבן אשה  קרבן חגיגה  קרית מלך  קרית מלך רב  קרית ספר  ראשון לציון  רדב"ז  רוח אליהו  שארית יעקב  שארית נתן  שביתת יום טוב  שדה הארץ  שהם וישפה  שולי הגליון  שופריה דיעקב  שו"ת ברוך השם  שו"ת הרדב"ז  שו"ת הרמב"ם  שו"ת ר"א בן הרמב"ם  שו"ת ר' יהושע הנגיד  שו"ת חד מקמאי  שלל דוד  שלמי ירוחם  שלמי תודה  שם יוסף  שמחת עולם  שמן המשחה  שער המלך  שער יאודה  שערי דעה  שערי שמים  שקל הקודש  שרשי הים  שתי ידות  תבואת יקב  תבואת שמש  תבונה  תורת משה  תירוש ויצהר  תפארת מנחם  תקנת עזרא  תשובה מיראה 
טור
מפרשי הטור
 בית יוסף  דרכי משה הקצר  פרישה  דרישה  ב"ח  כנסת הגדולה  שייר כנסת הגדולה  הארוך מש"ך  מור וקציעה
שולחן ערוך
מפרשים וחיבורים סביב שולחן ערוך
 אבן העוזר (או"ח)  אבני מילואים  אורים ותומים  אליה זוטא  אליה רבה  אשל אברהם (אופנהיים – או"ח)
 אשל אברהם (בוטשאטש)  בגדי ישע  ביאור הגר"א  ביאור הלכה  בית מאיר (או"ח, יו"ד)  בית שמואל  ברכי יוסף (או"ח)  דגול מרבבה (או"ח, אה"ע)  דף אחרון לט"ז  הפלאה - קונטרס אחרון  חוות דעת  חכמת שלמה (או"ח, אה"ע)  חלקת מחוקק  חק יעקב (לפסח)  חתם סופר (או"ח)  ט"ז  טיב קידושין  יד אפרים (או"ח)  כנפי יונה
 כרתי ופלתי  לבוש  לבושי שרד (או"ח)  לחם רב  מגן אברהם  מגן גיבורים (שלטי גיבורים, אלף המגן)  מהר"ם בנעט  מחצית השקל  מקור חיים  המקנה - קונטרס אחרון  מראות הצובאות  משובב נתיבות  משנה ברורה
 נחל יצחק  נחלת צבי (או"ח)  נתיב חיים  נתיבות המשפט  סדרי טהרה ושיורי הרה  סמ"ע  ספר המדע  עולת שבת  עולת תמיד  עזר מקודש  עטרת זקנים  עטרת צבי  ערוך השולחן  פסקי תשובות  פרי חדש  פרי מגדים
 פתחי תשובה  קונטרס אחרון לש"ך  קונטרס הספיקות  קצות החושן  ראשון לציון  רבי עקיבא איגר  שולחן ערוך הרב  שי למורה  ש"ך  שער הציון  שער משפט ושער דעה  שערי תשובה  תורת השלמים  תפארת יעקב
 תפארת למשה  תרומת הכרי
ספרי מערכות ועניינים
 אמרי בינה  אפיקי ים  ארעא דרבנן  אתוון דאורייתא  בית יצחק  בכורי יוסף  בית נאמן  ברוך טעם  גינת ורדים  דבר אברהם  זרע אברהם  חידושי הגרי"ד  לקח טוב  מקדש דוד  משאת המלך  משכנות הרועים  סדר הזמנים  עמודי אש  קהלת יעקב: לשון תורה, לשון חכמים, לשון בני אדם, מידות חכמים, תוספת דרבנן  שב שמעתתא  שושנת העמקים  שערי יושר  תורת הארץ (חלק א)  תקפו כהן
ספרי חסידות
 אגרא דכלא  אגרא דפרקא  אוהב ישראל  אור המאיר  אור זרוע לצדיק אלפא ביתא  אמרי אמת  באר מים חיים  בן פורת יוסף  בני יששכר  בעל שם טוב  בת עין  דברי חלומות  דברי סופרים  דגל מחנה אפרים  דובר צדק  דרך פקודיך  יושר דברי אמת  ישראל קדושים  כתונת פסים  לבושי צדקה  ליקוטי מאמרים  ליקוטי מהרי"ל  ליקוטי מוהר"ן  מאור ושמש  מאור עינים  מגילת סתרים  מחשבות חרוץ  מנחם ציון  מראה יחזקאל  משיב הטענה  משיב צדק  נועם אלימלך  סידורו של שבת  ספר הזכרונות  עבודת ישראל  ערבי נחל  פוקד עקרים  פרי צדיק  צדקת הצדיק  צוואת הריב"ש  צפנת פענח  קדושת לוי  קול שמחה  קומץ המנחה  רסיסי לילה  שארית ישראל  שיחת מלאכי השרת  שם משמואל  שפת אמת  שפתי צדיקים  תולדות יעקב יוסף  תורת אמת  תורת המגיד  תניא  תפארת שלמה  תקנת השבין
ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) - ראשונים
 בעלי התוספות  ברכת אברהם  זכרון יהודה  חזה התנופה  חכמי פרובינציא  יכין ובועז  מהר"ח אור זרוע
 מהר"י ברונא  מהר"י ווייל  מהר"י מינץ  מהרי"ל  מהרי"ק  מהר"ם חלאווה  מהר"ם מינץ  מהר"ם מרוטנבורג (פראג, קרימונה, לבוב, ברלין, סיני וליקוטים)  מהר"ם מרוטנבורג וחבריו  מן השמים  מעשה נסים  ספר הישר  ראב"ד  רא"ש  רבי אברהם בן הרמב"ם רבינו גרשום מאור הגולה  ר"י מיגאש  ריב"ש  רי"ד  ריטב"א  רי"ף  רמב"ם (שו"ת)  רמב"ן  ר"ן  רשב"א (א-ז)  רשב"א המיוחסות לרמב"ן  רשב"ש  רש"י  תרומת הדשן (שו"ת, פסקים וכתבים)  תשב"ץ (א-ג, חוט המשולש) 
ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) - אחרונים
 אבן השוהם  אבני האפוד (חלק א)  אבני מלואים  אבני נזר (א-ד)  אבני שיש (א-ב)  אבקת רוכל  אגודת אזוב (ג' חלקים)  אגרות משה (א-ט)  אדמו"ר הזקן  אדמת קודש (חלק א')  אוהב משפט  אוסף פסקי דין של הרבנות הראשית לישראל, בית הדין הגדול לערעורין  אור לציון (א-ג)  אור שמח  אורח משפט  אחיעזר (א-ג) איש מצליח (א,ג)  איתן האזרחי  אמונת שמואל  אמרי אש  אמרי בינה  אמרי משה  אמת ליעקב  אפרקסתא דעניא (א-ד)  אשר לשלמה  באר דוד  באר יצחק  באר משה  באר שבע  ב"ח  ב"ח החדשות  בית אפרים  בית הלוי (א-ג)  בית יהודה  בית יוסף  בית יצחק (או"ח, יו"ד, אה"ע)  בית מאיר  בית מרדכי (א-ב)  בית רידב"ז  בית שלמה (א-ב)  בית שערים  בן ימין  בנימין זאב  בנין עולם  בנין ציון  בעי חיי  בצל החכמה (א-ו)  בצלאל אשכנזי  גבורת אנשים  גינת ורדים  גבורות יצחק  דברי חיים (א-ד)  דברי חכמים  דברי יוסף  דברי יציב (ז' חלקים)  דברי מלכיאל (א-ו)  דברי משה  דברי ריבות  דברי שלום (ט' חלקים)  דובב מישרים (א-ד)  דעת כהן  דרכי נועם  האלף לך שלמה  הגם שאול  היכל יצחק (ג' חלקים)  הלכות קטנות  הר צבי (ד' חלקים)  הרי בשמים (א-ה)  וזאת ליהודה  וידבר דוד  ויען יוסף  ויקרא אברהם  וישב הים (א-ג)  זבחי צדק  זית רענן (א-ב)  זכר יצחק  זכרון יוסף  זכרון משה  זרע אברהם  חדוות יעקב (א-ב)  חדושי הרי"מ  חוות יאיר  חוט המשולש (א-ג)  חוט השני   חזון נחום  חיד"א  חיים ביד  חיים שאל (א-ב)  חינוך בית יהודא  חכם צבי  חלקת יעקב (ג' חלקים)  חתם סופר (י' חלקים)  טוב עין  יביע אומר (א-י)  יד אליהו  יד אפרים  יד חנוך  יהודה יעלה (א-ג)   יוסף אומץ  ר' יוסף ן' עזרא  יורו משפטיך ליעקב  יחוה דעת (א-ו)  יחל ישראל (א-ג)  ר' יעקב ריישר  ר' יצחק אלחנן  יש מאין  ישועות יעקב  ישועות מלכו  ישכיל עבדי (א-ג)  ישמח לבב  כנסת הגדולה  כתב סופר (ד' חלקים)  לב דוד  לבושי מרדכי  להורות נתן (א-טו)  מאמר מרדכי (א-ד)  מבי"ט (א-ג)  מגדנות אליהו (א-ד)  מגן שאול  מהרא"ש  מהר"י בי רב  מהר"י בן לב (א-ד)  מהר"י הלוי ● מהר"י לבית לוי  מהר"י קצבי  מהרי"ט (א-ב)  מהרי"ט החדשים  מהריט"ץ  מהריט"ץ החדשות  מהרי"ף  מהרי"ק החדשים  מהרלב"ח  מהר"ם איררה  מהר"ם אלשיך  מהר"ם אלשקר  מהר"ם גלאנטי  מהר"ם כץ  מהר"ם מלובלין  מהר"ם פדובה  מהר"ם שיק  מהר"ש לאנייאדו החדשות  מהרשד"ם (א-ג)  מהרש"ך (א-ד)  מהרש"ל  מהרש"ם (א-ז)  מוצל מאש (ר' חיים אלפנדרי)  מוצל מאש (ר' יעקב אלפנדרי)  מור ואהלות  מזכרת משה  מחנה ישראל (חלק ב)  מים חיים (א-ג)  מים עמוקים (א-ב)  מכתם לדוד  מלמד להועיל  מנחת אלעזר (א-ה)  מנחת יצחק (א-י)  מנחת שלמה (א-ג)  מעיל צדקה  מענה אליהו  מפענח נעלמים  מראה יחזקאל  משאת בנימין  משיב דבר (א-ד)  משנה הלכות (א-יז)  משנה שכיר (או"ח א-ב)  משנת רבי אהרן (א-ב)  משפט כהן  משפטי עוזיאל (א-ד)  משפטי שמואל  משפטים ישרים  נבחר מכסף  נודע ביהודה (א-ב)  נחלת שבעה (שטרות ושו"ת)  נחלת אבות  נכח השולחן  נושא האפוד  נשמת חיים  עבודת הגרשוני  עוגת אליהו  עוללות הכרם  עונג יו"ט  עזרת כהן  עזרת מצר  עטרת פז (א-ג)  עין יצחק (א-ב)  עמק הלכה (א-ב)  עשה לך רב (א-ט)  פאר אהרן  פנים מאירות (א-ג)  פסקי דין – ירושלים (א-יד)  פסקי דין רבניים  (א-טו)  פסקי עוזיאל בשאלות הזמן  פעולת צדיק (א-ג)  פרח שושן  פרחי כהונה  פרי יצחק  צדקה ומשפט (א-ב)  ציץ אליעזר (א-כב)  צמח יהודה (ג,ד,ה)  צמח צדק (לובאוויטש) (א-ה)  צמח צדק (הקדמון)  קול אליהו  קול מבשר (א-ב)  קנה בשם (א-ד)  ראנ"ח  רא"ם  רב פעלים (א-ד)  רב"ז (א-ג)  רבי עזריאל הילדסהיימר (א-ב)  רבי עקיבא איגר (ז' חלקים)  רביד הזהב  רבינו יוסף מסלוצק  רדב"ז (א-ח)  רד"ך  הרד"ל  רמ"א   רמ"ז  רמ"ע מפאנו  שאגת אריה  שאגת אריה החדשות  שאילת דוד  שאילת יעבץ (א-ב)  שארית יוסף  שבות יעקב (א-ג)  שבט הלוי (א-יא)  שבט סופר  שואל ומשיב (א-ו)  שואל ונשאל (א-ה)  שופריה דיעקב (א-ג)  שיבת ציון  שיח יצחק  שלמת חיים  שמחת כהן  שער אפרים  שפת אמת (ליקוטים)  שרידי אש (א-ב)  שתי הלחם  תורה לשמה  תורת אמת  תורת חיים (גרי"ח זוננפלד)  תורת חיים (מהרח"ש) (ד' חלקים)  תורת חסד (א-ב)  תורת יקותיאל  תורת משה  תנא דבי אליהו  תשובה מאהבה (חלק א)  תשובות והנהגות (א-ה)
דרשות ודרושים
 אמרי בינה  בינה לעתים  ברית שלום  דרשות מהר"י מליסא  ילקוט חדש  משנה שכיר  פרשת דרכים  שארית ישראל  שכחת לקט


ספרי כללים וסדר הדורות
 אגרת רב שרירא גאון  גופי הלכות  הליכות עולם  יד מלאכי  כללי התלמוד לשל"ה  ספר יוחסין  מבוא התלמוד לר' יוסף בן עקנין  מבוא התלמוד לר' שמואל הנגיד  ספר הכריתות  שם הגדולים  ערכי תנאים ואמוראים  קורא הדורות
אנציקלופדיה תלמודית (בגירסת פלוס בלבד)
 כרכים א-לז כולל הערות, מפתח עניינים ומפתח מקורות לתלמוד הבבלי

אנציקלופדיות
 מושגים תלמודיים  תנאים ואמוראים – ביוגרפיות    תנאים ואמוראים – קשרים  מנהגי החגים   לעזי רש"י

מבחר מאמרים סרוקים מתוך מאות כתבי עת וקבצים תורניים (כ-18,250 מאמרים)
● מפתח נושאים מפורט (למעלה מ-2600 נושאים)
● קישור ישיר בין מפתח הנושאים למאמרים 
● חיפוש משוכלל בטקסט
● הצגת המאמר כצורתו במקור (שמירה והעתקה כתמונה בלבד)

רשימת כתבי העת
● אבן המשפט ● אבן ישראל ● אבן ציון ● אדרת אליהו ● אהל שרה-לאה ● אוצרות ירושלים ● אור המערב ● אור ישראל (מאנסי) ● אור מאיר ● אור עזרא ● אור תורה ●אורייתא ● אסיא ● אסיפת חכמים ● ארחות ● אש תמיד
● אש"ד הנחלים ● באר החיים ● בחצרות החיים ● בית אהרן וישראל ● בית דוד (זכרון טוביה) ● בית דוד (זכרון יעב"ץ) ● בית הלל ● בית ויזניץ ● בן שמונים לגבורות ● בנתיב החלב ● בנתיבי חסד ואמת ● ברית אברהם (חולון) ● ברכת בנים ● ברכת הארץ ● בשבילי הרפואה  דבר ההתאחדות ● דברי שלום ואמת ● דיני ישראל ● הבאר ● הליכות
● הליכות שדה ● הלכה וכספים ● הלכה ורפואה ● המעיין ● הנאמן ● העמק ● והיה לכם לציצית ● וחי בהם ● ויטע אשל ● ויען שמואל ● ועתה כתבו לכם ● זכור לאברהם ● זכור לדוד ● זכר אבות ● זכרון בספר (בני ברק) ● זכרון מיכאל ● זכרון שלמה ● זכרון שלמה ויעקב ● חזון ישעיהו ● חמדת הארץ ● חסד לאברהם ● יבולי השדה ● יד הרש"ז ● יחי ראובן ● ישורון ● יתגדל ● כבוד חכמים עטרת פז  כבודה של תורה ● כתר תורה ● לדור ודור ● מאור החיים ● מבית לוי ● מבקשי תורה ● מגל ● מוריה ● מנחת אהרן ● מנחה ליהודה ● מקבציאל ● מראה הנרות ● משכיל ליהודה
 משכן שילה ● נזר התורה ● נחלת מנוחה ● ניב המדרשיה ● נר לשמעיה ●סיני ● ספר הזכרון (להגר"י פרנקל) ● ספר הזכרון (להגר"ב ז'ולטי) ● ספר הזכרון ברית אברהם  ספר זכרון (רפאל) ● עומקא דדינא ● עטרת חכמים (ירושלים)
● עטרת שלמה ● עמק הלכה אסיא ● עץ אלחנן ● פוריות לאור ההלכה  פעמי יעקב ● צהר ● צהר הבית ● צפונות
● קול התורה ● קול מהיכל ● קדושת סת"ם ● קרנות צדי"ק ● רבי אליהו פרדס ● שביבי אש ● שושנת העמקים ● שחר אורך ● שיח תורה ● שמעתין ● שנה בשנה ● שערי הוראה ● שערי טוהר ● שערי צדק ● שערים המצוינים ● שרידים
● תבונות ארי ● תהלה לדוד ● תורה שבעל פה ● תורת האדם לאדם ● תחומין ● תל תלפיות 

תכונות המייחדות את המערכת

מגוון עצום של מאגרי מידע בנושאי יהדות, הלכה ומסורת ישראל
הגהה מקצועית של הטקסטים
קבלת מידע כהרף עין
שליפה מגוונת ומתוחכמת של כל מידע מבוקש
חיפוש בשפה חפשית
הצגת הטקסט ודפדוף בצורה קלה ונוחה
הצגת צורת הדף בתלמוד הבבלי (תצלום דפוס וילנא) עם קשרים לפסוקי התנ"ך, לרמב"ם, לשולחן ערוך ולמפרשי הש"ס, איתור והערות אישיות 
שימוש מיידי בטקסט בהעתק והדבק
מרכיב לשוני משוכלל של השפה העברית לייעול שליפת המידע
קישוריות בין מאגרים – למעלה מחצי מיליון קישורים
מפתח נושאים מורחב לספרי השו"ת
מיפתוח כתבי-עת תורניים
אפשרות לכתיבת הערות וקישורים אישיים של המשתמש
אנציקלופדיות (מושגים תלמודיים, ביוגרפיות של תנאים ואמוראים, מנהגי המועדים)
מילונים (מילון ראשי תיבות, מילון ארמי/עברי)
מצגות (מצגות קוליות המדגימות את השימושים השונים במערכת)
הפרדת הערות מהטקסט בספרי שו"ת רבים
רשימת פרקי המשנה והגמרא עם קישור ישיר לטקסט
ביוגרפיה בחלון תוצאות חיפוש בעזרת לחצן ימני
הקרנת לינקים ב"תיבה צפה" ( (Tooltip
עצות מועילות – 150 שאלות ותשובות קצרות לייעול השימוש במערכת 
פרשנים מועדפים - אפשרות להעלות ספרים שיופיעו בראש רשימת הפרשנים

הציוד הנדרש:
מחשב PC פנטיום 4 ומעלה עם זכרון RAM של לפחות 2 גיגה.
דיסק קשיח עם מקום פנוי של לפחות 40 MB
תוכנת חלונות XP (SP3) או VISTA או 7 או 8 או 10
יציאת USB לדיסק און קי
רזולוציית מסך מומלצת 1024X768
הרשאות מנהל מחשב מקומי
עכבר ומקלדת

Ⓒ כל הזכויות שמורות לטל מערכות בע"מ
Powered by Artvision | Truppo Websites